B2B Services

1. Dokładny audyt systemów zabezpieczeń

2. w miarę potrzeb wprowadza innowacyjne rozwiązania ochronne.

Jednocześnie świadczy także usługi polegające na przechowywaniu depozytu zabezpieczającego kryptowaluty zdeponowane przez klientów giełd i kantorów.

Ponadto CSF ma możliwość zabezpieczenia środków swoich klientów na zasadach już działających w obrocie bankowym, tj. na bankowych rachunkach escrow polegającej na otwarciu rachunku powierniczego, który przeznaczony do prowadzenia rozliczeń.

Warto podkreślić, że usługi te są najbardziej innowacyjne i unikalne w skali globalnej. Niewiele jest podmiotów, które podeszły do tego problemu na całym świecie i jesteśmy z pewnością jednym z pierwszych, który oferuje skuteczne rozwiązanie.